Μη κατηγοριοποιημένο

/Μη κατηγοριοποιημένο

Υπολογιστικές λύσεις για βιώσιμη παραγωγή στην υδατοκαλλιέργεια

Το έργο LIFE AQUAPEF είναι μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να αναπτύξει ένα υπολογιστικό εργαλείο για την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας Το εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό των αιτιών της εκάστοτε περιβαλλοντικής απόδοσης, έτσι ώστε οι λήψεις αποφάσεων σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια να βασίζονται σε περιβαλλοντικά κριτήρια [...]

NETWORKING WITH MEDAID

On 25 May, Manolis Tsapakis (HCMR) and Saioa Ramos (AZTI) presented the main objectives and expected results of the LIFE AQUAPEF project at the annual meeting of the Medaid H2020 project organised in Chania (Crete). In the session, Manolis and Saioa explained the main environmental problems caused by Mediterranean aquaculture production and the importance of [...]

La CE financiará el proyecto LIFE AQUAPEF, coordinado por AZTI, que busca reducir el impacto ambiental en viveros de peces

La Comisión Europea acaba de aprobar un conjunto de inversiones por valor de 243 millones de euros con cargo al programa LIFE para proyectos a favor de la naturaleza, el medio ambiente y la calidad de vida en la transición de Europa hacia un futuro más sostenible e hipocarbónico. En el caso de España mencionábamos [...]