ΝΈΑ

/ΝΈΑ
ΝΈΑ2019-06-28T11:01:58+00:00

Το έργο LIFE AQUAPEF είναι μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να αναπτύξει ένα υπολογιστικό εργαλείο για την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας Το εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό των αιτιών της εκάστοτε περιβαλλοντικής απόδοσης, έτσι ώστε οι λήψεις αποφάσεων σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια να βασίζονται σε περιβαλλοντικά κριτήρια Τα περισσότερα από τα εμπορικά ιχθυαποθέματα σήμερα υφίστανται υψηλή ή υπερ- εκμετάλλευση. Σε αυτό το πλαίσιο, η υδατοκαλλιέργεια θα μπορούσε [...]

March 9th, 2022|0 Comments

Together with the Aquaculture Europe 2019 conference AQUAPEF project had thefirst face to face meeting with the identified stakeholders. This meeting was of great importance since we had time to discuss achieved milestones with relevant people from othe project, initiatives or associations.

November 7th, 2019|0 Comments

25 and 26 of September 2019 all partners of AQUAPEF project join together in heraclion (Crete) into the first annual meeting. The obective of this meeting was to make a follow up to summairze main milestones achieved in 2019 and to plan the challenging 2020!! […]

November 7th, 2019|0 Comments

On 25 May, Manolis Tsapakis (HCMR) and Saioa Ramos (AZTI) presented the main objectives and expected results of the LIFE AQUAPEF project at the annual meeting of the Medaid H2020 project organised in Chania (Crete). In the session, Manolis and Saioa explained the main environmental problems caused by Mediterranean aquaculture production and the importance of measuring the environmental impact of food products according to the new PEF methodology guidelines.  

July 2nd, 2019|0 Comments

La Comisión Europea acaba de aprobar un conjunto de inversiones por valor de 243 millones de euros con cargo al programa LIFE para proyectos a favor de la naturaleza, el medio ambiente y la calidad de vida en la transición de Europa hacia un futuro más sostenible e hipocarbónico. En el caso de España mencionábamos el proyecto LIFE AQUAPEF (Promote the effective implementation of the Product Environmental Footprint in the Mediterranean aquaculture sector), coordinado por AZTI Tecnalia [...]

June 28th, 2019|0 Comments

Twitter

Recent Posts

Categories