ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

//ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ2019-04-26T11:11:15+00:00

Αποτελέσματα και ποσοτικοποιημένα επιτεύγματα

Κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντος στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο. Για την ΕE, το έργο αυτό αποτελεί ένα βήμα προόδου για την υλοποίηση του PEF σε έναν μεγάλο παραγωγικό τομέα και συμβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης έναντι του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τα συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη βιωσιμότητα της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νέο σετ δεδομένων για τον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εύκολο στη χρήση εργαλείο λογισμικού για τον υπολογισμό του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντος για την ΕΕ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατάλογος με σημαντικές δυνητικές ενέργειες ή στρατηγικές περιβαλλοντικής βελτίωσης.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νέος οικολογικός δείκτης που συμπληρώνει τη μεθοδολογία PEF.

ΜΕΙΩΣΗ 7,695 ΤΟΝΩΝ CO2

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μείωση 7.695 τόνων CO2 στο πλαίσιο του έργου, περίπου 2.531 m3 νερού, 13.300 τόνων απορριμμάτων ζωοτροφών και αξιοποίηση 200 τόνων βιοαποβλύτων.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PEF

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επαλήθευση της μεθοδολογίας PEF σε τρεις μονάδες υδατοκαλλιέργειας που παράγουν 7.500 τόνους ψαριών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νέες στρατηγικές επικοινωνίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ένα αποτελεσματικό σχέδιο επικοινωνίας για τα οφέλη στο περιβάλλον. Περισσότεροι από 5.000 καταναλωτές αναμένεται να αλληλεπιδράσουν με το έργο.

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υλικό γνώσης και ενίσχυσης σχετικά με την αειφορία στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας για τις εταιρείες υδατοκαλλιέργειας και τις εθνικές ενώσεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δράσεις αναπαραγωγής σε 8 μονάδες υδατοκαλλιέργειας: 5 μονάδες που παράγουν λαβράκι και τσιπούρα, 2 μονάδες που παράγουν σολομό και 1 μονάδα που παράγει καλκάνι.

WEBINAR ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνεδρία τύπου webinar για τη μετάδοση της λύσης του PEF σε άλλες ομάδες εργασίας.